MODER: HAKKINDA

Hava kirliliği, katkılı gıdalar, olumsuz çevre koşulları, bazı hastalıklar (damarsal, metabolik ve benzeri gibi) durumlara bağlı olarak oksijen yetmezliği gittikçe artmakta ve biyolojik dokularda, kaçınılmaz bir zarara sebep olmaktadır. Alınan çevresel önlemlerin yetersiz kalması oksijen yoğunluğunun azalmasına neden olmaktadır. Biyolojik dokulardaki yetersiz oksijenlenme ozon tedavisi sayesinde bertaraf edilebilir. Ozon-Oksijen tedavisi kronik oksijen eksikliğinde ortaya çıkan durumlarda (diabete bağlı metabolik bozukluklar ve dolaşım bozuklukları, karaciğer hastalıkları, bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar gibi kronik enflamatuar hastalıklar ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapiye destek ve bağışıklık sistemini düzenleyen ve destekleyen ve benzeri medikal durumlar) kullanılması önerilen tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir.

MODER (Medikal Ozon Oksijen Derneği), Ozon Tedavisi uygulamasının kamu yararı göz önünde bulundurularak, ülkemizde yaygınlaştırılması ve uygulanan bu yöntemle ilgili klinik çalışmalarla desteklenmiş standardizasyonun sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması ve yürütülmesi amacıyla 11/07/2005 tarihinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Bu sebeple MODER, modern tedavi ve teknik olanakların yanında geniş kapsamlı ozon tecrübesini yaymak ve uygulamalarını öğretmek amacıyla eğitim programları hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı seminerler organize etmek, eğitim materyelleri ve yayınları hazırlamak ve dağıtmak, uygulama standartlarını (eğitim, uygulama, kullanılan ekipmanların normlara uygunluğu) geliştirmek ve kontrol etmek, Avrupa Medikal Ozon Derneklerinin uygulama standartlarının Türkiye’de uygulanmasını sağlamak ve Sağlık Bakanlığına ve ilgili kuruluşlara denetim ve akreditasyon konularında danışmanlık desteği sağlamak ve ozon oksijen tedavisinin endikasyonları ve kontr-endikasyonları konusunda gözlemci, izlemci ve kamuoyunu bilinçlendirici bir kuruluşu olmayı misyon edinmiştir.

MODER tarafından yürütülen çalışmalar, Avrupa Ozon Birliği ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilmekte ve Dünya Ozon Birliği tarafından desteklenmektedir.

Avrupa Ozon Birliği Destek Yazısı
Avrupa Ozon Birliğinin 2010 yılında Viyana’daki kongresinden sonra MODER’e gönderdiği destek ve teşekkür yazısı