OZONLU TIBBI MALZEME KULLANIMINDA KALİTE YÖNETİMİ

Kalite Güvencesi

Ozonun inorganik ve özellikle organik maddelerle yüksek reaktivitesi, farklı tipte tıbbi ekipman ve tek kullanımlık malzemeler için gerekli olan dikkatli bir malzeme seçimini gerektirir:

Teflon (PTFE), özel eloksallı alüminyum, V4A kalite paslanmaz çelik (uzun süreli kullanım, V2A kalitesi yüzey değişikliklerine tabidir), cam ve seramik gibi özel malzemeler ozon jeneratörlerinde kullanılabilir.

Uygulama sistemleri için sadece cam, polietilen (PE), polipropilen (PP) ve PTFE gibi “ozon-dirençli” malzemeler dikkate alınabilir.

Diğer plastikler, özellikle şırınga pistonları için, silikon kaplı olmalıdır.

Reinfüzyon için kullanılan tıbbi plazma şişeleri sadece camdan yapılmalıdır. Sadece latekssiz tapalar kullanılmalıdır (lateks alerjisi!). Ozona dayanıklı, yumuşak polivinilklorürden (PVC) yapılmış plazma torbaları veya kan torbaları kullanılmamalıdır. Ozon ve bu materyaller arasındaki reaksiyonlar, özellikle uygun etkiyi elde etmek için 5 dakikaya kadar ihtiyaç duyulan O3 kan tedavisi sırasında ksenobiyotik ve/veya toksik maddeler üretebilir. Plastik içindeki yumuşatıcı maddelerin ayrışmasından kaynaklanan maddeler, örn. Hidrojen peroksit veya ftalik asit esterleri sadece ozonun istenen etkilerini bozmakla kalmaz, aynı zamanda hastanın sağlığına da zarar verebilir.

Ozonlu suyu hazırlamak ve saklamak için sadece camdan yapılmış kaplar kullanılmalıdır. Bunlar mümkün olduğunca küçük bir hacme (örneğin 250 ml) sahip olmalıdır; O3’e dayanıklı malzeme ile tamamen doldurulmalı ve iyi kapatılmalıdır.

Ev ziyaretleri sırasında kullanım için ozon/oksijen karışımlarını taşımak için steril, silikonize, 50 ml tek kullanımlık şırıngalar (ölçülen ozon yarı ömrü: 55 dakika) kullanın.

Ozon jeneratörleri ve tedavide kullanılan tüm atılabilir malzemeler, Avrupa’daki Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği MDD’yi (93/42 EC) yerine getirmek zorundadır ve denetleyici otoritelerin sayısını içeren bir “CE” işareti ile etiketlenmiştir. Üreticiler detaylı ve geçerli sertifikalara sahip olmalıdır.

Ozon Sağlık Hizmetleri, MDD 93 / 42EWG ve DIN EN ISO 13485’e göre onaylanmıştır ve Ozon Terapisinde Kalite ve Güvenlik ile ürünlerini garanti eder.