Önemli Duyuru Belgeler Hakkında

Önemli Duyuru

Sevgili MODER takipçileri
4 Şubat 2014 tarih ve 28903 sayılı Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim yönetmeliğinde ozon tedavi de yer almaktadır katılım sertifikaları ve Mezuniyet Sertifikasını bir dilekçe ve eğitim programı ile (www.moder.org.tr den indirilebilir), İl Sağlık Müdürlüklerine, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sertifikalar Eğitim Daire Başkanlığı ve Geleneksel Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Uygulamaları Daire Başkanlığına, iletilmek üzere, şahsi olarak 4 Şubat’a kadar teslim etmenizi önemle tavsiye ederiz.
Yukarıda adı geçen yönetmeliğin geçici madde 1 (2)’de: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa başvuruda bulunulması kaydıyla, eğitim verilen alanın sertifikalı eğitim alanı olup olmayacağı hususunda bu yönetmelik kapsamında Bakanlıkça değerlendirme yapılır. Bakanlıkça sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmesi halinde verilen eğitim programlarından ilgili sertifikalı eğitim alanı standartlarına uygun olanların sertifikaları 10uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara göre tescil edilir.” denilmektedir…
Saygılarımızla.
Her ne kadar sonuç kesin olmasa da önerimiz sertifikalarınızın birer fotokopisini alarak göndermenizdir.